Kansainvälinen terveysasiantuntija huolissaan: ”We have to very careful with TTIP”

EPHA (European Public health alliance) on eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu 98 terveysalan organisaatiota 29 eri maasta. Järjestön asiantuntija Zoltán Massey-Kosubek  avaa 6 minuutin videossa sitä millaisia vaikutuksia TTIP:llä ja muilla vapaakauppasopimuksilla olis terveyspalveluihin.

Zoltan korostaa videolla sitä, että julkisten palveluiden tulisi olla sopimusten ulkopuolella. Komissaari Cecelia Malsmtrömin vakuutteluista huolimatta tästä ei vielä ole olemassa varmuutta. Jos palvelut ovat sopimuksen piirissä, se lisäisi merkittävästi painetta palveluiden yksityistämiseen. Yksityistämisen negatiiviset vaikutukset näkyisivät nopeasti terveyspalveluissa laadun heikkenemisenä sekä kustannusten nousussa. Esimerkiksi lääkkeiden hinnat nousisivat pidentyneiden lääkepatenttien takia. Zoltan korosti myös, että tulisi tarkkaan katsoa miten sopimukset vaikuttavat julkisiin hankintoihin. Hän korosti että näitä hankintoja tulisi tehdä ihmisten tarpeiden, ei voitonmaksimoinnin ehdoilla.

Katso koko video ”The impact of TTIP on Europe – Zoltán Massay-Kosubek”

170 eurooppalaista kansalaisjärjestöä ilmaisi huolensa TTIP-neuvotteluista

Järjestöt ovat huolissaan TTIP-sopimukseen suunnitellusta ns. säätely- yhteistyöstä, joka asettaisi markkinoiden edun yleisen edun edelle lainsäädäntötyössä. Järjestöjen yhteisessä Kannanotossa on mukana mm ympäristö-, terveys-, kehitysjärjestöjä sekä ammattiyhdistyksia.  Järjestöt pelkäävät suunnitellun säätely-yhteistyön heikentävän standardeja monessa keskeisessä asiassa, kuten ruoka- ja kemikaaliturvallisuudessa, julkisten palveluiden järjestämisessä, työturvallisuudessa sekä pankkisäätelyssä.

Alkuperäinen artikkeli: Corporate Europe: Statement by 170 civil society organisations on regulatory cooperation in EU-US trade talks

 

Suomalaistutkijat kyseenalaistavat TTIP-sopimuksen arveltuja taloushyötyjä

Keväällä 2014 suomalaistutkijaa otti kantaa TTIP- sopimusneuvotteluihin. Viisikymmentä tutkijaa esittää kannanotossaan huolensa sopimuksen mahdollisista vaikutuksista demokratiaan sekä työntekijöiden oikeuksiin, kuluttajasuojaan ja ympäristönsuojeluun. He kirjoittavat, että TTIP:n kautta siirretään Suomen eduskunnalle ja viranomaisille kuuluvaa julkista valtaa Suomen ulkopuolelle, pienelle kansainväliselle juristieliitille. He kritisoivat myös TTIP- keskustelussa esitettyjä sopimuksen taloudellisia hyötyjä.

Julkilausuma löytyy osoitteessa https://ttipjulkilausuma.wordpress.com/

Investointisuoja uhka demokratialle

TTIP- ja CETA-sopimukseen kaavailtu investointisuoja on herättänyt laajaa huolta ja kritiikkiä. Suunniteltu investointisuoja mahdollistaisi sen, että kv. yhtiöt voisivat vaatia Suomen valtiolta korvauksia lakimuutoksia, jotka uhkaavat yhtiöiden voitontavoittelua. Korvauksia on vaatittu mm. energia-, ympäristö-, työ- ja tupakkalakien muutoksissa. Yksi suurimmista korvauksista määrättiin Ecuadorin valtiolle sen purettua sopimuksen yhdystavaltalaisen öljy-yhtiö Occidentalin kanssa. Korkoineen korvaussummaksi on arvioitu 2,4 miljardia dollaria. Lue Uutistamon artikkeli