Suomalaistutkijat kyseenalaistavat TTIP-sopimuksen arveltuja taloushyötyjä

Keväällä 2014 suomalaistutkijaa otti kantaa TTIP- sopimusneuvotteluihin. Viisikymmentä tutkijaa esittää kannanotossaan huolensa sopimuksen mahdollisista vaikutuksista demokratiaan sekä työntekijöiden oikeuksiin, kuluttajasuojaan ja ympäristönsuojeluun. He kirjoittavat, että TTIP:n kautta siirretään Suomen eduskunnalle ja viranomaisille kuuluvaa julkista valtaa Suomen ulkopuolelle, pienelle kansainväliselle juristieliitille. He kritisoivat myös TTIP- keskustelussa esitettyjä sopimuksen taloudellisia hyötyjä.

Julkilausuma löytyy osoitteessa https://ttipjulkilausuma.wordpress.com/