Kampanjainfo

Tällä hetkellä tarvitaan kipeästi aktiivista kansalaisten edun puolustamista. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli demokratian ja kansalaisten edun puolustajina. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on vastuu tuoda esille sopimusten mahdolliset vaikutukset hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin.

Järjestöt voivat vaatia avoimuutta neuvotteluihin ja kannustaa ihmisiä mukaan ottamaan
kantaa. Mitä enemmän ääntä ja keskustelua saamme aikaan, sitä enemmän saamme vastapainoa kansainvälisten yritystoimijoiden aikomuksille. Nämä aikomukset ovat ainakin joltain osin ristiriitaisia hyvinvointivaltion tavoitteiden ja tehtävien kanssa.

Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaakauppasopimukset ja niiden sosiaali- ja terveysalaan kohdistuvat uhat näkyvästi esille. Kampanja tarjoaa myös mahdollisuuden järjestö- ja kansalaisvaikuttamiselle. Yhdistämällä voimamme tuomme aiheen ympärille kaivattua tietoa, keskustelua ja toimintaa.

Kampanjassa ovat jo mukana mukana seuraavat toimijat:

Suomen ASH ry

Suomen ASH ry

EHYT ry

Ehyt ry

Hälsa & Trafik

Hälsa & Trafik

Kannikapina_vihrea_200px

Kännikapina

ETRA-liitto ry

ETRA-liitto ry

Onko järjestösi kiinnostunut tulemaan mukaan kampanjaan?

Ota yhteyttä info@liiankalliskaupattavaksi.fi