Kansainvälinen terveysasiantuntija huolissaan: ”We have to very careful with TTIP”

EPHA (European Public health alliance) on eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu 98 terveysalan organisaatiota 29 eri maasta. Järjestön asiantuntija Zoltán Massey-Kosubek  avaa 6 minuutin videossa sitä millaisia vaikutuksia TTIP:llä ja muilla vapaakauppasopimuksilla olis terveyspalveluihin.

Zoltan korostaa videolla sitä, että julkisten palveluiden tulisi olla sopimusten ulkopuolella. Komissaari Cecelia Malsmtrömin vakuutteluista huolimatta tästä ei vielä ole olemassa varmuutta. Jos palvelut ovat sopimuksen piirissä, se lisäisi merkittävästi painetta palveluiden yksityistämiseen. Yksityistämisen negatiiviset vaikutukset näkyisivät nopeasti terveyspalveluissa laadun heikkenemisenä sekä kustannusten nousussa. Esimerkiksi lääkkeiden hinnat nousisivat pidentyneiden lääkepatenttien takia. Zoltan korosti myös, että tulisi tarkkaan katsoa miten sopimukset vaikuttavat julkisiin hankintoihin. Hän korosti että näitä hankintoja tulisi tehdä ihmisten tarpeiden, ei voitonmaksimoinnin ehdoilla.

Katso koko video ”The impact of TTIP on Europe – Zoltán Massay-Kosubek”