170 eurooppalaista kansalaisjärjestöä ilmaisi huolensa TTIP-neuvotteluista

Järjestöt ovat huolissaan TTIP-sopimukseen suunnitellusta ns. säätely- yhteistyöstä, joka asettaisi markkinoiden edun yleisen edun edelle lainsäädäntötyössä. Järjestöjen yhteisessä Kannanotossa on mukana mm ympäristö-, terveys-, kehitysjärjestöjä sekä ammattiyhdistyksia.  Järjestöt pelkäävät suunnitellun säätely-yhteistyön heikentävän standardeja monessa keskeisessä asiassa, kuten ruoka- ja kemikaaliturvallisuudessa, julkisten palveluiden järjestämisessä, työturvallisuudessa sekä pankkisäätelyssä.

Alkuperäinen artikkeli: Corporate Europe: Statement by 170 civil society organisations on regulatory cooperation in EU-US trade talks